SAINT GEORGE

Sant Jordi´s Day “La Diada de Sant Jordi” is on 23rd April. It is also called the Feast or the Festival of St George. Sant Jordi is the Catalan name of Saint George, who is the patron saint of Catalonia.

It’s a day full of roses and books and they are all inspired by the legend of Saint George.

Sant Jordi is celebrated on 23rd April to commemorate his death on that date in the year 303 AD. Legend has it Saint Jordi slew a dragon to save a princess and then plucked a red rose for the princess from the rose bush, which had sprouted on the exact spot, where the dragon’s red blood had spilled.

Traditionally, on Sant Jordi’s day men in Catalonia give their significant other a red rose, ladies give the men a book.  Nowadays, it can be anybody, not necessarily your partner or somebody who you have taken a liking to. For this feast, boys buy roses for their mums; girls buy books for their friends. Also, in today’s forward thinking society the rules are no longer set regarding who gets what. A girl is just as likely to receive a book as a boy is.

In 1926 Spain declared the 23rd April, the anniversary of the death of Miguel de Cervantes, the most famous Spanish writer, as Book Day.

 

 

SANT JORDI

Feliç Diada de Sant Jordi! Com ja sabeu el vint-i-tres de d’abril es celebra Sant Jordi, el patró de Catalunya.

És un dia ple de roses i llibres i tot s’inspira a la llegenda de Sant Jordi.

READ  Foreign accent syndrome | Lingua Translations

Sant Jordi es celebra per commemorar la seva mort en aquest dia a l’any 303aC. La llegenda diu que Sant Jordi matà un drac per salvar una princessa i després li arrencà una rosa vermella del roser que havia crescut al mateix lloc on la sang del drac havia esquitxat.

Tradicionalment, a Sant Jordi els homes a Catalunya regalen la seva parella una rosa vermella, les dones regalen un llibre. Actualment, es pot fer regals a qui es vulgui, no ha de ser necessàriament a algú que t’agradi. En aquesta festa, els nois regalen roses a la mare, les noies regalen llibres als seus amics i amigues. A més a més, a la nostra societat moderna, no existeixen pas les normes sobre qui regala què. Una noia té tantes probabilitats de rebre un llibre com un noi.

Al 1926 Espanya va declarar el vint-i-tres d’abril, l’aniversari del dia de la mort de Miguel de Cervantes, l’autor espanyol més famós, el dia del llibre.

 

 

SAN JORGE

¡Feliz día de San Jorge! El día de San Jorge o “La Diada de Sant Jordi” en catalán es el 23 de abril.

Es un día lleno de rosas y libros, y todo se inspira en la leyenda de San Jorge.

San Jorge se celebra para conmemorar su muerte en este día el año 303 a. C.  La leyenda dice que San Jorge mató a un dragón para salvar a una princesa y después arrancó una rosa roja del rosal que había crecido en el mismo lugar donde había salpicado la sangre del dragón.

Tradicionalmente, en San Jorge los hombres en Cataluña regalan a su pareja una rosa roja, las mujeres regalan un libro. En la actualidad se pueden hacer regalos a quien uno quiera, no tiene por qué ser necesariamente a alguien que te guste. En esta fiesta, los chicos regalan rosas a sus madres, las chichas regalan libros a sus amigos y amigas. Además, en la sociedad moderna no existen normas de quién regala qué. Por lo que una chica tiene las mismas probabilidades que un chico de recibir un libro.

READ  The language pitfalls associated with product branding

En 1926 España declaró el 23 de abril, el aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, el autor español más famoso, el día del libro.