Despite not having an ‘official’ translation of the word, I have decided to call them Troellau Tafod, so here goes, pob-lwc!

tongue-twisters 226 × 213

Oer yw eira ar Eryri

(The snow is cold on Eryri)

Mae Llewelyn y llyfrgellydd o Llanelli wedi llyfu llawer o llyfaint

(Llewelyn the librarian from Llanelli licked a lot of frogs)

Gwelais Gwilym gyda gafr gwyrdd yn gerdded i Gaerdydd

(I saw Gwilym walking to Cardiff with a green goat)

Rhoddodd Rhian rhywfaint o rhâff i rhywun reit rownd y gornel

(Rhian gave some rope to someone around the corner)

Eisteddodd Eiry yn eu ystafell oer ar ôl yfed ormod o win

(Eiry sat in her cold room, after drinking too much wine)

 

READ  Happy International Women’s Day!